Hyderabadi Cuisine Hyderabadi Caterer

APPETIZERS
Non – VegetarianVegetarian
Jhingha Hussaini
Tali Machi
Murgh Sheekhampuri Kebab
Paratdar Kebab
Khumb Methi Angare
Dahi Ke Kebab
 
SOUP
Non – VegetarianVegetarian
PayaPalak aur Badam Ka Shorba
 
SALADS AND CONDIMENTS
Kachumber Salad
Shahi Dahi Vada
Neze aur Saunth Ki Gujia
Achari Kathal Ka Murrabe
Hyderabadi Dahi Ki Chutney
 
MAIN COURSE
Non – VegetarianVegetarian
Dum Ki Machi
Murgh Noorjahani
Murgh Mussalam
Shahi Gosht Pasande
Tawe Ke Sheek Kebab
Haleem
Tar Gosht
Nihari Gosht
Quaser – e – Pukhtan
Bagare Baigan
Kesari Khumb Ki Dilmat
Paneer aur Simla Mirch Ki Khurchan
Qabuli
Khatti Dal
Aamchuri Bhindi
Shahi Aloo aur Badi Mirchi Ka Salan
 
HYDERABADI BIRYANI
Kache Gosht Ki Biryani
Hyderabadi Gosht Ki Dum Biryani
Badshahi Biryani
Motia Biryani
Yakhani Pulao
Navratan Subz Biryani
 
CHOICE OF BREADS
Sheermal / Bakharkhani / Kandhari Naan / Khasta Roti Biskuti Roti /
Lemon Roti